Cần tuyển thợ nails cho một số tiệm nails ở Northville và Okemos MI

Northville, MI : Lp Nails Spa cần thợ nam nữ biết làm bột, có bằng MI

Cần thọ nam nữ biết làm bột, có bằng MI, bao lương $900-$1,100/tuần. Có phòng cho thợ ở xa, ưu tiện thợ local. Cần thợ làm lâu dài. Xin liên lạc: 734-338-2657 or 248-686-8989.
Thông Tin Liên Hệ:
Lp Nails Spa

 

Northville, MI : Sheldon Nails and Spa cần nhiều thợ nail biết làm bột hoặc chân tay nước shellac

Cần nhiều thợ nail biết làm bột hoặc chân tay nước shellac. Tiệm khu Mỹ trắng 100%, lương cao, tip hậu, môi trường làm việc thoải mái. Xin liên lạc: 734-358-3098 hoặc 734-717-5160.
Thông Tin Liên Hệ:
Sheldon Nails and Spa

 

Okemos, MI : Well Spa and Nails cần thợ nail biết làm bột và shellac, có bằng MI

Cần thợ nail biết làm bột và shellac, có bằng MI. Lương chia 6/4 hoặc bao lương tùy ý. Mọi chi tiết xin liên lạc: Kim Work: 517-336-5100 or Cell: 517-402-2220.
Thông Tin Liên Hệ:
Well Spa and Nails

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *